Carlon Nederland B.V. is leverancier van Chemische en Technische Producten.

Alleen voor Ondernemers - Bestellen enkel mogelijk na registratie en inloggen.

Disclaimer voor Carlon Nederland B.V.

Carlon Nederland B.V., hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot http://www.carlon.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Carlon Nederland B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Carlon Nederland B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Carlon Nederland B.V.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Carlon Nederland B.V. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Beautywebwinkel.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Carlon Nederland B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Carlon Nederland B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 


Naar boven